ההצעות יוצגו לאחר הקלדת קלט החיפוש. יש להשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבדוק. יש להקיש Enter כדי לבחור. אם הבחירה היא ביטוי, ביטוי זה יישלח לחיפוש. אם ההצעה היא קישור, הדפדפן יעבור לדף הזה.
עזרה

איך המרכז לנושאים כספיים עוזר לכם

צריכים לשלוח או לבקש כסף עבור דברים שקשורים לנסיעה או לחוויה שלכם ב-Airbnb? אין בעיה! כדי להגיש בקשה להחזר כספי או לתשלום, יש לעבור אל המרכז לנושאים כספיים.

עומדים לרשותכם עד 60 יום ממועד הצ'ק-אאוט של ההזמנה שלכם לשליחת בקשה דרך המרכז לנושאים כספיים.

חשוב לדעת: ייתכן שתצטרכו להוסיף אמצעי תשלום לפני שליחה או בקשה של כספים דרך המרכז לנושאים כספיים.

עזרה בנוגע לשהיות בבתי מלון

ייתכן שלא יהיה ניתן להשתמש במרכז לנושאים כספיים עבור שהיות מסוימות בבתי מלון. במקרים אלה, יש לפתור את הבעיות ישירות מול בית המלון.

זקוקים לעזרה נוספת?

מדי פעם קורה שמארחים ואורחים לא מצליחים להגיע להסכמה. אם לא הצלחתם להגיע להסכמה, תוצג בפניכם האפשרות לבקש מ-Airbnb לעזור לכם להגיע לפשרה.

כדי לעמוד בתנאי הזכאות של מדיניות ההזמנה מחדש וההחזר הכספי שלנו, יש לדווח ל-Airbnb על הבעיות תוך 72 שעות מהרגע שהתגלו.

לאחר מכן, חברי צוות ייעודי יבדקו את המידע שנמסר על ידי כל הצדדים וישאלו שאלות (במידת הצורך) לפני קבלת החלטה סופית.

קבלת החזר כספי בגין נזק

לפעמים תאונות קורות, ולכן יצרנו את AirCover למארחים.

AirCover למארחים מעניק הגנה מקיפה למארחים. הוא כולל הגנת מארחים מפני נזקים בהיקף של 3 מיליון דולר, בנוסף לביטוח חבות בהיקף של מיליון דולר, אימות זהות של אורחים, סינון הזמנות וקו ביטחון מסביב לשעון. הוא תמיד כלול ותמיד בחינם, בכל פעם שאתם מארחים.

אם אורחים גורמים נזק לנכס או לרכוש שלכם במהלך שהייה ב-Airbnb, אפשר לשלוח בקשה להחזר כספי דרך המרכז לנושאים כספיים. אתם תקבלו החזר כספי על נזק מסוים שנגרם לבית ולרכוש שלכם על ידי אורחים, אם הם לא ישלמו על הנזק בעצמם. למידע נוסף על התהליך.

תוכלו למצוא טיפים להתמודדות עם אתגרי האירוח והיערכות למצבים בלתי צפויים במרכז המשאבים.

הגנת המארחים מפני נזקים אינה פוליסת ביטוח. הגנת המארחים מפני נזקים וביטוח ההגנה לחוויות לא מכסים מארחים שמציעים שהיות דרך Airbnb Travel, LLC, או מארחים שמציעים שהיות או חוויות ביפן, כיוון שבמדינה הזו הביטוחים שחלים הם הביטוח למארחים ביפן והביטוח להגנת חוויות ביפן. התוכנית להגנת מארחים בסין חלה על מארחים שהציעו שהיות או חוויות בסין. עבור מארחים שהעסק שלהם נמצא מחוץ לאוסטרליה או שהם מתגוררים במדינה אחרת, תנאי הגנת המארחים מפני נזקים האלו חלים. עבור מארחים שמדינת מגוריהם היא אוסטרליה או שהעסק שלהם נמצא באוסטרליה, הגנת המארחים מפני נזקים כפופה לתנאים של הגנת המארחים מפני נזקים עבור משתמשים אוסטרליים. חשוב לקחת בחשבון שכל מגבלות הכיסוי מוצגות בדולר ארה"ב.

ביטוח ההגנה למארחים וביטוח ההגנה לחוויות מכוסים על ידי חברות ביטוח צד שלישי. אם אתם מארחים בבריטניה, פוליסת ביטוח ההגנה למארחים ופוליסת ביטוח ההגנה לחוויות מכוסות על ידי Zurich Insurance Company Ltd ומוסדרות ומסוכמות ללא עלות נוספת עבור מארחים בבריטניה על ידי Airbnb UK Services Limited – נציג ממונה של Aon UK Limited, בהרשאה ובפיקוח של הרשות להתנהלות פיננסית (FCA). מספר הרישום של Aon ברשות להתנהלות פיננסית (FCA) בבריטניה הוא 310451. ניתן לבדוק זאת במרשם השירותים הפיננסיים באמצעות עיון באתר האינטרנט של הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) או בשיחת טלפון אל FCA במספר 448001116768+. פוליסת ביטוח ההגנה למארחים ופוליסת ביטוח ההגנה לחוויות, שכלולות במסגרת AirCover למארחים, מוסדרות על ידי הרשות להתנהלות פיננסית (FCA). שאר המוצרים והשירותים אינם מוצרים מוסדרים, והם ניתנים על ידי Airbnb UK Services Limited. ‎FP.AFF.476.‎LC

לגבי נכסים במדינת וושינגטון, ההתחייבויות החוזיות של Airbnb במסגרת הגנת המארחים מפני נזקים מכוסות תחת פוליסת ביטוח שנרכשה על ידי Airbnb. הגנת המארחים מפני נזקים אינה קשורה לביטוח ההגנה למארחים. הגנת המארחים מפני נזקים כפופה לתנאים, להגבלות ולהחרגות האלה למעט מארחים שמדינת מגוריהם היא אוסטרליה או שהעסק שלהם נמצא באוסטרליה. עבור מארחים כאלה, הגנת המארחים מפני נזקים כפופה לתנאים, להגבלות ולהחרגות האלה.

האם המאמר הזה עזר?

מאמרים קשורים

כאן תוכלו לקבל עזרה בנוגע להזמנות, לחשבון ועוד.
התחברות או הרשמה