הגנה למארחים

ביטוח הגנת חוויות

במקרים הנדירים שבהם אורח נפגע או שנגרם נזק לרכוש שלו במהלך חוויה שעומדת בתנאים, אנחנו מציעים למארחים ביטוח צד ג' עד לתקרת כיסוי של 1,000,000 דולר ארה"ב.

במקרים הנדירים שבהם אורח נפגע או שנגרם נזק לרכוש שלו במהלך חוויה שעומדת בתנאים, אנחנו מציעים למארחים ביטוח צד ג' עד לתקרת כיסוי של 1,000,000 דולר ארה"ב.

זמין למארחים של רוב החוויות
מגן על מארחי החוויה מתחילתה ועד סופה
אין אף תוכנית דומה בתחום הנסיעות

התוכנית חלה על מארחי חוויות, למעט בסין וביפן. היא לא חלה על מארחים ללינה.

מה מכוסה?

ביטוח הגנת חוויות עשוי לכסות:

– האחריות החוקית שלכם לנזקי גוף שנגרמו לאורחים או לאחרים – האחריות החוקית שלכם לנזקים לרכוש השייך לאורחים או לאחרים

ביטוח הגנת החוויות לא מכסה:

  • נזקי גוף או רכוש שנגרמו בכוונה (ולא בטעות)
  • נזק, אובדן או גניבה של רכוש פרטי של המארח
  • חוויות הקשורות לכלי טיס או סוגים מסוימים של פעילויות אקסטרים (כמו קפיצות באנג'י או גלישת סקי ממסוק)

לארח בראש שקט

זמן להכנות לקראת החוויה

ביטוח הגנת החוויות עשוי לספק כיסוי למארחים במהלך החוויה וגם בזמן שהם מכינים את המקום לחוויה, לפני שהיא מתחילה או אחרי שהיא מסתיימת, בכפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות של הפוליסה.

כיסוי למארחים-שותפים

ביטוח הגנת החוויות עשוי לכסות גם מארחים-שותפים שמספקים שירותים הקשורים לחוויה, בכפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות של הפוליסה.

אנחנו מחויבים לקידום קהילה גלובלית בטוחה ומהימנה.

אנחנו מחויבים לקידום קהילה גלובלית בטוחה ומהימנה.

תהליך התביעה

1. ממלאים את טופס התביעה

מארח, אורח או צד שלישי ממלאים את טופס התביעה של תוכנית הביטוח ושולחים אותו.

2. חברת הביטוח ממנה שמאי, שבודק את התביעה

לאחר מילוי הפרטים בטופס התביעה, שמאי מטעם חברת הביטוח ייצור קשר כדי לדון בתביעה ולאסוף פרטים.

3. התביעה נבדקת על ידי השמאי המטפל במקרה

שמאי תביעות מצד שלישי מנהל את התביעה בהתאם לתנאי הפוליסה של ביטוח הגנת המארח, ובהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים בתחום השיפוט הרלוונטי.

ביטוח הגנת החוויות כפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות מסוימים.
 לקבלת מידע נוסף אפשר להוריד סיכום מקיף של התוכנית.

תשובות לשאלות נפוצות

האם צריך לעשות משהו כדי להחיל את כיסוי הפוליסה של ביטוח הגנת חוויות?

לא. כשאתם הופכים למארחי חוויות ומסכימים לתנאים ולהגבלות של Airbnb, אתם מסכימים גם להחלת הכיסוי במסגרת ביטוח הגנת חוויות למקרים המתרחשים במהלך חוויות ב-Airbnb. שימו לב שביטוח הגנת חוויות כפוף לתנאים, להגבלות ולהחרגות של הפוליסה.

כדי לבטל את ההסכמה להשתתפות בתוכנית ביטוח הגנת החוויות, צריך לבצע את הפעולות הבאות:

  • [לשלוח לנו אימייל](mailto: epi-opt-out@airbnb.com) מכתובת האימייל המשויכת לחשבון של מארח החוויה
  • לציין את השם המלא ומספר הטלפון המשויכים לחשבון של מארח החוויה
  • לציין את השם המדויק של החוויה שאתם מארחים

שימו לב שכתובת האימייל לביטול ההסכמה משמשת רק לטיפול בבקשות לביטול הסכמה.

האם ביטוח הגנת חוויות חל על חוויות אונליין?

ביטוח הגנת החוויות עשוי לכסות מארחים של חוויות אונליין במקרים הנדירים שבהם אורח נפצע או שנגרם נזק לרכוש במהלך אחד ממפגשי הווידאו האינטראקטיביים, והמארח יהיה אחראי מבחינה משפטית. ביטוח הגנת החוויות לא מכסה את הסיכונים של מארחים הקשורים לאינטרנט, כגון השמצה או גניבה של נתונים אלקטרוניים או הפרה של זכויות קניין רוחני.

מידע נוסף על אירוח חוויות זמין במרכז העזרה.

מוכנים ליצור את החוויה שלכם?

מוכנים ליצור את החוויה שלכם?