מדיניות ביטולים
נכסים שמשתתפים בתוכנית Airbnb Luxe מנוהלים על ידי Luxury Retreats. האחראים על האירוח בנכסים האלה הן חברות לניהול נכסים או מארחים פרטיים. מארחים שמשתמשים ב-Luxury Retreats יכולים לבחור להחיל בנכס אחת מאפשרויות מדיניות הביטולים שמפורטות בהמשך. מדיניות הביטולים של כל נכס מוצגת בקטע 'ביטולים' בדף הנכס.
נכסים שמפורסמים ב-Airbnb כפופים ללמדיניות ביטולים נפרדת.

פרטי המדיניות

פרטי המדיניות
ביטולים יתקבלו עד השעה 15:00 בלבד
אירוח מתחיל ביום הצ'ק-אין, בשעה 15:00 לפי אזור הזמן המקומי שבו נמצא הנכס, ללא קשר לשעת הצ'ק-אין שנקבעה עם האורחים. כל פרקי הזמן לביטול לפני הנסיעה מחושבים לפי שעת סגירה זו .
לבצע ביטול רשמי
הזמנה תיחשב למבוטלת רשמית רק אחרי שהאורחים יבצעו את ההוראות שמפורטות בדף הביטול של Airbnb ויקבלו אישור על הביטול. דף הביטול נמצא בקטע הנסיעות שלך באתר ובאפליקציה של Airbnb.
החזר של דמי שירות
במקרה של ביטול, מארחים לא יקבלו החזר כספי על דמי השירות שהם משלמים ל-Airbnb.
החזר של דמי האירוח
בכל מקרה של ביטול הזמנה לפני השעה 15:00 ביום הצ'ק-אין, לפי אזור הזמן המקומי שבו נמצא הנכס, האורחים יקבלו חזרה את דמי האירוח.
פיקדון ללא אפשרות להחזר כספי
הסכום של הפיקדון שלא ניתן לקבל עליו החזר כספי משתנה מנכס לנכס. הסכום הספציפי רשום בקטע "פיקדון ללא החזר" בדף הנכס.

תנאים נוספים

תנאים נוספים
בכל מקרה של ביטול, Luxury Retreats תספק החזר כספי על כל מס שנגבה על סכומים שהוחזרו לאורחים ותעביר לרשויות המס המתאימות את המיסים שנגבו על סכומים שלא ניתן לקבל עליהם החזר כספי.
אם לאורחים יש בעיות כלשהן עם המארחים או הנכס, עליהם לפנות למתכנן הנסיעות שלהם תוך 24 שעות מרגע הצ'ק-אין כדי להיות זכאים להחזר כספי מלא או חלקי בהתאם למדיניות הזמנה מחדש והחזר כספי של Airbnb Luxe.
מדיניות הביטולים של כל בית כפופה למדיניות ההזמנה מחדש וההחזר הכספי של Airbnb Luxe ‏, או לביטולים ביוזמת Airbnb מכל סיבה שמותרת במסגרת תנאי השירות והיא עלולה להתבטל מולם.
בכל מחלוקת בין מארחים לאורחים לגבי יישום של מדיניות הביטולים הזאת, ההסדר הסופי ייקבע על ידי Airbnb.